Anmälda spelare för Senior Tour Nässjö

Spelare
Allan Sennevall
Ambjörn Lindqvist
Anders Holm
Anders Jutegård
Anders Kronstam
Anna Staflund
Ante Andersson
Bengt Olsson
Bengt Petersson
Bengt-Ove Gustavsson
Benny Danielsson
Benny Lagerström
Birgita Svensson
Björn Lilja
Björn Wedin
Brian Folkesson
Börje Ericsson
Camilla Andersson
Christer Eklund
Christer Gustavsson
Christer Hörngren
Christer Plahn
Christina Lindqvist
Claes Johansson
Conny Hofling
Dan Idström
Emma Franzen
Eva Bengtsson
Giggie Bengtsson
Gunnel Johansson
Göran Fransson
Hans-Evert Gustavsson
Henrik Sandell
Håkan Persson
Jan Ednertz
Jan Ågren
Jan-Olof Jansson
Janne Wendel
Jerry Carlstrand
Joakim Plantin
Joakim Stål
Johan Ekström
Johan Rundgren
Johan Åberg
Johnny Aldorsson
Johnny Hall
Juhani Ojala
Jörgen Magnusson
Jörgen Nyberg
Kennet Kaneby
Kent Sjöö
Kjell Grundström
Lars Bergman
Leif Sjöberg
Lena Sulkanen
Lennart Johansson
Lisa Malm
Maria Fridell
Mats Larsson
Mats Lunderquist
Mats Pålsson
Matz Lindell
Michael Wittendorff
Mona Nyberg
Niklas Löfström
Patrik Svensson
Per-Erik Nilsson
Peter Almqvist
Petri Hooli
Petri Kuusisto
Pierre Larsson
Raymond Jansson
Robert Jansson
Stefan Björkman
Stefan Jansson
Stefan Löfström
Stefan Moberg
Stefan Ohlsson
Stig Hermansson
Stig Svensson
Sven-Olov Karlsson
Teddie Jönsson
Timo Nappari
Tom Nyholm
Tony Eklund
Tord Sjöberg
Ulf Ekström
Veijo Seppänen
Yvonne Martinsson

TOTALT: 89 SPELARE

Re-Entry: 78 SPELARE (varav Late Bird: 0)