Anmälda spelare för Senior Tour Eskilstuna

Spelare
Allan Sennevall
Ambjörn Lindqvist
Anders Hermansson
Anders Holm
Anders Holmqvist
Anders Jutegård
Anna Staflund
Anna-Karin Holmqvist
Anneli Ansborg
Annika Kilander
Ante Andersson
Bengt Olsson
Bengt Petersson
Bengt-Ove Gustavsson
Birgita Svensson
Björn Lilja
Brian Folkesson
Börje Ericsson
Christer Hörngren
Christer Petersson
Christer Plahn
Christina Dahlgren
Christina Lindqvist
Claes Johansson
Claes Wagelin Gauffin
Conny Hofling
Emma Franzen
Eva Andersson
Eva Bengtsson
Eva Vännman
Eva-Lena Johansson
Fredrik Andersson
Fredrik Engström
Giggie Bengtsson
Gunnar Bergström
Gunnel Johansson
Göran Fransson
Henrik Sandell
Håkan Andersson
Håkan Persson
Ingemar Eriksson
Ingemar S Johansson
Jan Ednertz
Jan Lindström
Jan Ågren
Jan-Erik Brändström
Jan-Erik Elf
Jan-Olof Jansson
Janne Tingmyr
Jens Simonsen
Jerry Carlstrand
Joakim Plantin
Joakim Stål
Johan Ekström
Johan Åberg
Johnny Hall
Jonas Andersson
Juhani Ojala
Jörgen Magnusson
Kaija-Leena Andersson
Kenneth Johansson
Kenneth Tomasson
Kent Salomon
Kent Sjöö
Kjell Grundström
Kjell Isaksson
Lars Bergman
Lars Svensson
Leif Johansson
Leif Sieurin
Leif Sjöberg
Lennart Johansson
Lisa Malm
Magnus Ahlberg
Magnus Kugelberg
Marit Aasen
Mathias Ulfhielm
Mats Larsson
Mats Lunderquist
Mats Pålsson
Matz Lindell
Michael Wittendorff
Mikael Elofsson
Mikael Hedqvist
Mikael Pettersson
Monica Hellberg
Niklas Löfström
Olle Svensson
Patrik Svensson
Per-Erik Freij
Per-Erik Nilsson
Peter Almqvist
Peter Andersson
Peter Dannfeldt
Petri Hooli
Petri Kuusisto
Robert Jansson
Staffan Berglin
Stefan Björkman
Stefan Eriksson
Stefan Jansson
Stefan Löfström
Stefan Ohlsson
Stefan Söderlund
Stig Hermansson
Stig Svensson
Susanne Brink
Sven Örnell
Teddie Jönsson
Thomas Vännman
Timo Nappari
Tom Nyholm
Tony Eklund
Tony Lindquist
Ulf Ekström
Veijo Seppänen
Örjan Lindqvist
Öyvind Harang

TOTALT: 118 SPELARE

Re-Entry: 94 SPELARE (varav Late Bird: 0)