Anmälda spelare för Senior Tour Skövde

Spelare
Aarne Tukki
Allan Sennevall
Ambjörn Lindqvist
Anders Hagberg
Anders Holm
Anders Holmqvist
Anders Jutegård
Anders Kronstam
Anders Larsson
Anders Wirtanen
Anders Wåhlstedt
Ann Lundgren
Anna Staflund
Anna-Karin Holmqvist
Ante Andersson
Bengt Ahlstrand
Bengt Bäcklund
Bengt Olsson
Bengt Petersson
Benny Lagerström
Bernt Bohlenius
Bertil Rydén
Bertil Tinnberg
Birgita Svensson
Björn Lilja
Bo Elefant
Bo Jansson
Bo Pelander
Bo Skytt
Bo Svensson
Brian Folkesson
Börje Ericsson
Christel Carlsson
Christer Danielsson
Christer Eklund
Christer Gustavsson
Christer Hörngren
Christer Jakobsson
Christer Paulin
Christer Petersson
Christer Plahn
Christer Undfors
Christer Wendel
Christina Dahlgren
Christina Lindqvist
Claes Johansson
Claes Wagelin Gauffin
Claes-Eric Bergqvist
Claes-Göran Hernehult
Clas Nilsson
Conny Hofling
Daniel Jacobsson
Emma Franzen
Eva Andersson
Eva Bengtsson
Eva Jönsson
Fia Berkland
Freda Pettersson
Fredrik Engström
Fredrik Johnstone
Geir Ståle Kristiansen
Giggie Bengtsson
Glenn Holmén
Gunnar Bergström
Gunnel Johansson
Göran Fransson
Hans Forsén
Hans Larsson
Hans-Ingmar Jansson
Hans-Olof Bengtsson
Henrik Sandell
Håkan Andersson
Håkan Persson
Håkan Skoglund
Inge Hellberg
Ingemar Eriksson
Ingemar S Johansson
Jan Ednertz
Jan Ingvarsson
Jan Johansson
Jan Larsen
Jan Thulin
Jan Ågren
Jan-Erik Elf
Jan-Olof Jansson
Jan-Peter Elf
Janne Tingmyr
Jens Simonsen
Joakim Plantin
Joakim Stål
Johan Brunsberg
Johan Höglund
Johan Rundgren
Johan Thedeby
Johan Åberg
John Mielonen
Johnny Hall
Jonas Andersson
Jonas Dahlin
Juhani Ojala
Jörgen Bäck
Jörgen Magnusson
Jörgen Nyberg
Kennet Kaneby
Kenneth Tomasson
Kent Börlin
Kjell Grundström
Kjell Nörgaard
Klas Karlsson
Klas Thunberg
Lars Bergman
Lars Lindberg
Lars Lindbäck
Lars Lindh
Lars Svensson
Lars-Erik Carlsson
Lars-Johan Björk
Lasse Mäntylä
Leif Davidsson
Leif Ljung
Leif Nyberg Samuelsson
Leif Olsson
Leif Sjöberg
Lena Sulkanen
Lennart Johansson
Lennart Karlsson
Lennart Lindau
Lennart Nyman
Lennie Guldbrandson
Lillan K Nedermo
Magnus Ahlberg
Magnus Kugelberg
Maria Skytt
Mariette Svensson
Martin Fredriksson
Mathias Ulfhielm
Mats Larsson
Mats Lunderquist
Mattias Tiveljung
Michael Haenflein
Michael Johannesson
Michael Johansson
Michael Wittendorff
Mikael Hedqvist
Mikael Karlsson
Mikael Sten
Monika Smedberg
Niclas Nedermo
Niklas Löfström
Nils-Olof Olsén
Olle Svensson
Patrik Svensson
Per Jönsson
Peter Andersson
Peter Andersson
Peter Dannfeldt
Peter Eriksson
Peter Igelström
Peter Rooslien
Peter Svensson
Petri Hooli
Petri Kuusisto
Pia Tukki
Pierre Larsson
Raymond Jansson
Reidulf Nilsen
Robert Jansson
Roger Abrahamsson
Roger Eliasson
Roger Johansson
Roger Westman
Roland Nilsson
Sonny Olsson
Staffan Berglin
Stefan Dew
Stefan Falkhäll
Stefan Jansson
Stefan Lundqvist
Stefan Löfström
Stefan Moberg
Stefan Nilsson
Stefan Ohlsson
Stefan Snarberg
Stefan Wulcan
Stefan Yngström
Sten-Aage Nilsson
Stig Hermansson
Stig Svensson
Subin Elkberg
Sven Ruda
Sven Örnell
Sven-Olov Karlsson
Teddie Jönsson
Thomas Grankvist
Thomas Holmberg
Thomas Höglund
Thomas Vännman
Tibor Krauss
Timo Nappari
Tom Nyholm
Tony Eklund
Tony Gibbemark
Torsten Bendeus
Ulf Danielsson
Ulf Ekström
Ulf Lönngren
Ulf Råå
Ulrika Heuvelman
Urban Olofsson
Veijo Seppänen
Vesa Rontti
Åke Samuelsson
Örjan Alvén
Öyvind Harang

TOTALT: 214 SPELARE

Re-Entry: 155 SPELARE (varav Late Bird: 21)